Anlägga rabatt och frostskydd

Täckbark

Täckbark är ett naturligt skyddslager som skyddar och isolera dina växters rötter mot kyla.

Barken hämmar även ogräset från att etablera sig och minskar avdunstningen. Det är ett ypperligt material att använda dig av i dina rabatter men framförallt runt rosenbuskar och perenner.

När ska man lägga ut täckbarken?

Du bör lägga ut täckbarken på våren och hösten. Ett rekommenderat lager är 10 centimeter för att effektivt skydda mot ogräs och agera frostskydd. Täckbarken fungerar även som snygg detalj i dina rabatter och på trädgårdsgångar.

Vad behöver du?

Vid anläggning av rabatter eller nya träd behövs tre materiallager.

Lager 1: Täckbark, minst 10 cm
Lager 2: Planteringsjord, minst 10 cm
Lager 3: Fyllnadsmassor, minst 50 cm

Anlägga täckbark steg för steg

Steg 1: Fyllnadsmassor

Du börjar med ett lager fyllnadsmassa. Om du börjar från början med din trädgård/gräsmatta. Den hittar du hos oss i 0/90 Harpat. Vi kan leverera fyllnadsmassa hem till dig eller så hittar du det här hos oss på vår återvinningscentral.

Fyllnadsmassor är restmaterial från byggen och andra projekt. Den innehåller ofta, sand, lera, jord, grus eller makadam

Steg 2: Planteringsjord

Efter att du fyllt på med fyllnadsmassa, går du vidare till jorden och planteringsjord. Nu fyller du på ett lager om minst 10 centimeter, eller beroende på vilka växter som ska planteras. Sedan lägger du på en ogräsduk. Denna duk använder du för att förhindra att ogräs tar sig igenom, men släpper däremot genom vatten till dina växters rötter.

Det är dags att forma rabatterna som du vill ha dem. Sätt ut dina växter med rekommenderat avstånd och skär ut ett litet snitt i markduken, tryck sedan ner växterna i jorden som du har lagt ut.

Planteringsjorden är en blandning av material, de är kombinerade för att ge dina växter de bästa förutsättningar att växa och trivas. Den är lätt och mineralrik och ger växterna chansen att rota sig fort och växa sig starka.

Kits försöker alltid erbjuda så miljövänlig och näringsrik planteringsjord som möjligt för din trädgård och kan erbjuda vår egentillverkade planteringsjord. Jorden är då skapad med bad i vår alldeles egna kompost. Vi samlar in naturmaterial och löv som läggs på komposten och förmultnar för att skapa ny planteringsjord. Planteringsjorden blir väldigt näringsrik och är lokalt producerad, vilket skapar bra förutsättningar för dina egna plantor att växa och gro. Hos oss på TME hittar du även naturgödslad planteringsjord. Denna passar bra för plantering av träd, buskar eller perenner. Den passar även för gräsområden där det inte finns några större krav på bärighet.

Precis som med fyllnadsmassorna så hittar du planteringsjorden hos oss på vår central i Enköping eller för hemleverans. Tillgängligheten är per ton eller per släpkärra.

Du kan enkelt fylla en släpkärra och betala med Swish.

Steg 3: Täckbark

När du nu har planterat dina växter är det dags för täckbarken. Rekommenderat lager av täckbark för att förhindra att frosten/kylan når växternas rötter är 10 centimeter.

Täckbark

Täckbark är ett naturligt skyddslager i rabatterna som minskar mängden ogräs som rotar sig samt skyddar träd och växters rötter från tjäle. Perfekt att använda i alla typer av rabatter men framförallt runt perenner och rosenbuskar.

Planteringsjord

Vår egentillverkade planteringsjord är skapad med bas i vår egen kompost. Under året samlar vi in löv och andra naturmaterial som läggs på komposten att förmultna och skapa ny jord.

Jorden är näringsrik och lokalt tillverkad vilket ger dina plantor bra förutsättningar att gro och växa.

Sandlådesand på lösvikt

TME erbjuder sandlådesand av hög kvalitet, tillgänglig både på lösvikt och i byggsäckar. Du kan enkelt besöka oss med din släpkärra för att få den fylld på plats. Alternativt kan vi leverera sanden i byggsäckar eller på flak med lastbil direkt till din plats. Vi erbjuder även lyftning med kran för att placera byggsäckarna bredvid sandlådan, vilket gör det bekvämt för dig att fylla på och sätta igång leken.

Är sandlådesand giftig?

Vår sandlådesand upprätthåller en hög kvalitet genom noggrann tvättning och filtrering, vilket gör den säker för dina barn att hantera. Trots att sand inte är en del av en vanlig balanserad kost, behöver du inte oroa dig för hälsorisker om barnen skulle smaka på sina skapelser av fina sandkakor eller sandsoppor. Vi prioriterar säkerheten och kvaliteten hos vår sand för att skapa en trygg lekmiljö.

Bygg en sandlåda

En trädgårdssandlåda blir en plats för gränslös lek och kreativitet. Här kan barn tillbringa timmar med att laga mat, baka sandkakor, konstruera vägar och sandslott, med mera.

Sandlådor spelar en avgörande roll för att stärka ett barns kognitiva och fysiologiska förmågor, samt främja deras kreativitet. För de yngre barnen möjliggör sandlådan träning av finmotorik och ger en omfattande sensorisk inlärning.