Anläggning av marksten

Marksten

Marksten är en praktisk och vacker sten till din trädgård eller till din uppfart. Vi vill gärna hjälpa dig att lägga din egen marksten och att göra det på det smidigaste sättet.

Vad behöver du?

Vid anläggning av marksten för till exempel gång eller biluppfart behövs tre lager.

Lager 1: Stenmjöl 0/8, 5 cm
Lager 2: Bergkross 0/16, 10 cm
Lager 3: Bergkross 0/32, 20 cm

Ovanpå dessa lager placerar du marksten.

Att lägga marksten steg för steg

Vid anläggning av uppfart krävs ett noga förarbete. Kom även ihåg att bibehålla ett dräneringsfall på 1-2 cm från byggnaden.

Steg 1: Märkning

Börja med att fundera på hur du vill att det ska se ut där du ska lägga marksten. Är det på en uppfart, gångbana eller stenläggning utanför hus? Oavsett hur du vill att det ska se ut så börjar du med att märka upp området. Spika ner pinnar och fäst sedan ett snöre mellan dessa pinnar för att få en tydlig bild över hur slutresultatet kommer att se ut.

Steg 2: Grävning (även kallat schaktning)

Det andra steget i den här processen är grävning. Grävning kräver en maskin och är det tyngsta arbetet. Du hittar en liten grävmaskin hos din maskinuthyrare eller hos en välsorterad byggvaruhandel.

Djupet måste vara minst 35 centimeter för att få plats med byggkross 0/32 och byggkross 0/16 samt stenmjölet. Det översta jordlagret behöver alltid tas bort oavsett grus eller marksten.

Steg 3: Bärlager

När du har grävt bort all jord kan du börja med anläggningen av bärlagren. Hur många lager du behöver beror på markens förutsättningar, om marken är mjuk kan du behöva fler bärlager. Varje bärlager ska vara minst 10-15 centimeter högt. Vid varje påfyllning av bärlager är det viktigt att det packas tätt och jämnas ut ordentligt.

För att få bästa möjliga resultat kan du använda dig av en padda, eller en vibrationsstamp, som det också heter. Den vibrerar marken så att bergkrossen samlas så tätt som möjligt. Vattna bärlagret innan du använder padda, på så vis blir bergkrossen ännu hårdare packad.

Steg 4: Avdragsbanor

När bärlagret är packat och utjämnat ska rör (stål) läggas ner vid varje sida. Beroende på hur stor uppfarten är kan det krävas fler rör som behöver grävas ner.

Stålrören grävs ner för att säkerställa att uppfaren blir jämn och rak. Dessa spår behöver först grävas ut eftersom marken är hårt packad. Efter placering av stålrör kan du använda dig av planka eller liknande för att dra jorden rak. När du fått det hela rakt tar du upp stålrören och fylla de grävda rännorna med sand.

Steg 5: Fiberduk

Fiberduken kommer hjälpa dig med att dela in de olika lagren/skikten. Om du utesluter fiberduken riskerar du också att materialen blandas, såsom jord och grus, vilket kan leda till en försämring i bärigheten och att dräneringsförmågan blir sämre. Ytterligare en fördel med att använda fiberduk är att du minskar risken för sättningar, vilket betyder att markytan sjunker på grund av kompression av den underliggande jorden.

Överlappning av fiberduk sker med minst 40 centimeter.

Steg 6: Stenmjöl

Det är dags för stenmjöl att placeras på fiberduken. Du förmedlar ut stenmjölet med en kratta och vattnar för att sedan packa detta med vibratiosstamp eller padda.

Steg 7: Marksten

Nu är det dags för sista steget, och pricken över i:et: att lägga markstenen. Du behöver fundera på hur stenen ska ligga, ska den ligga i formation, mönster eller i omlott?

Steg 8: Fogar

När du lagt klart all marksten ska du fylla upp alla fogar med sand och sopa rent, och fyll på luckorna igen.

Bergkross 0/32

Bottenlager

Bergkross 0/32 är det understa lagret och utgör den bärande basen för din struktur. Du behöver bergkross 0/32 för att få en stabil och jämn grund för att kunna lägga jämn marksten. Det ska vara lätt att underhålla samtidigt som det är vattenavledande.

Bergkross 0/32 betyder att bergkrossen består av krossflisor som varierar mellan 0 millimeter upp till 32 millimeter i storlek.

Bergkross 0/32 kallas slitlager och säljs per byggsäck eller per ton.

Bergkross 0/16

Mellanlager

Bergkross 0/16 är det mittersta lagret och läggs ovanpå bergkross 0/32. Bergkross 0/16 har samma kännetecken som lagret under, förutom att bergkrossen består av krossflisor i mindre storlek. Bergkross 0/16 betyder att krossflisorna varierar i storlek mellan 0 millimeter upp till 16 millimeter.

De båda lagren bergkross behövs i din uppfart för stabilitet, jämnhet och för att uppfarten inte ska sjunka.

Bergkross 0/16 kallas slitlager och säljs per byggsäck eller per ton. 

Stenmjöl 0/8

Översta lagret

Efter att du fyllt på med två lager bergkross behöver du fylla på med stenmjöl. Stenmjölet har en fin struktur med en hård yta vilket gör det till det perfekta materialet att använda sig av som underlag, oavsett om det gäller gångbana, cykelbana, plattsättning, ridbana eller fotbollsplan.

Stenmjölet är egentligen en restprodukt av krossad makadam. Stenmjölet är ypperligt att använda som kringfyllnad för nedgrävda ledningar och rör. Stenmjölet är även det perfekta materialet då de inte rör på sig på samma vis som sand och grus.

Stenmjöl säljs per byggsäck eller per ton.