Anläggning av uppfart

Vid anläggning av uppfart krävs ett noga förarbete. Kom även ihåg att bibehålla ett dräneringsfall på 1-2 cm från byggnaden.

Vad behöver du?

Vid anläggning av uppfart behövs tre lager.

Lager 1: Gårdsgrus 8/16, 5 cm
Lager 2: Bergkross 0/16, 10 cm
Lager 3: Bergkross 0/32, 20 cm

Anlägg en uppfart steg för steg

Vid anläggning av uppfart krävs ett noga förarbete. Kom även ihåg att bibehålla ett dräneringsfall på 1-2 cm från byggnaden.

Steg 1: Utmarkering eller, som vi kallar det, utsättning

Du börjar med att bestämma hur uppfarten ska se ut, vilken storlek ska den ha samt hur många bilar ska få plats. Föreställ dig alla tänkbara scenarier och utforma uppfarten efter det.

När du bestämt dig för storlek på yta märker du upp denna genom att fästa/spika ner pinnar. Därefter spänner du ett snöre mellan pinnarna för att få en tydligare visuell bild över hur uppfarten kommer att se ut.

Steg 2: Grävning, även kallat schaktning

Steg två i processen är grävningen. Det är det tyngsta arbetet och kräver en maskin. Maskiner för arbetet, såsom en grävmaskin, hittar du att hyra hos välsorterade byggvaruhus och maskinuthyrare. Du behöver gräva bort det översta jordlagret och djupet ska vara minst 20 centimeter för att bland annat undvika tjälskjutning. Vi brukar rekommendera ett bärlager på 10-15 centimeter.

Steg 3: Bärlager

När all jord har grävts bort kan du börja med anläggningen av bärlagret. Antalet bärlager kan variera beroende på markens förutsättningar – är marken mjuk kan det krävas fler bärlager. Varje bärlager ska vara minst 10-15 centimeter högt.

Du börjar med bergkross 0/32. Det är viktigt att det här lagret packas och jämnas ut ordentligt. För bästa möjliga resultat kan du använda dig av en så kallad padda, eller vibrationsstamp. Den vibrerar marken och gör att bergkrossen faller ihop så tätt som det är möjligt. Du vattnar varje bärlager innan du använder paddan vilket gör att bergskrossen blir ännu hårdare packad. Även vibrationsstampen eller paddan kan du hyra hos maskinuthyrare eller välsorterade byggvaruhus.

Fortsätt sedan med bergkross 0/16 och utför samma procedur som med bergkross 0/32.

Steg 4: Fiberduk

Nu är det dags att använda fiberduken. Duken kommer att hjälpa dig dela på de olika skikten i marken. Om du inte har en fiberduk mellan lagren riskerar du att blanda jord med grus, vilket i sin tur kan vara en försämring i bärigheten. Sker detta blir även grusets dräneringsförmåga sämre. Genom att använda fiberduk kan du även minska risken för sättningar, vilket betyder att markytan sjunker på grund av den underliggande jordens kompression.

Vid skarvning av duk ska det vara minst 40 centimeter överlapp.

Steg 5: Ytskikt/slitlager/grus

Nu är det äntligen dags att lägga grus, men grus är inte bara grus. Det finns en uppsjö av olika sorter och färger att välja mellan.

Gruset är tillverkat av natursingel i fraktionen 8/16, vilket klassas som en större grussort och används ofta för gångar och uppfarter, en så kallad dekorationssten.

Materialet säljs per ton och vi leverar materialet hem till dig. 

Bergkross 0/32

Bottenlager

Bergkross 0/32 är det understa lagret och utgör den bärande basen för din struktur. Du behöver bergkross 0/32 för att få en stabil och jämn grund för att kunna lägga jämn marksten. Det ska vara lätt att underhålla samtidigt som det är vattenavledande.

Bergkross 0/32 betyder att bergkrossen består av krossflisor som varierar mellan 0 millimeter upp till 32 millimeter i storlek.

Bergkross 0/32 kallas slitlager och säljs per byggsäck eller per ton. Du kan hämta det direkt hos oss och vår central i Enköping eller boka en leverans.

Bergkross 0/16

Mellanlager

Bergkross 0/16 är det mittersta lagret och läggs ovanpå bergkross 0/32. Bergkross 0/16 har samma kännetecken som lagret under, förutom att bergkrossen består av krossflisor i mindre storlek. Bergkross 0/16 betyder att krossflisorna varierar i storlek mellan 0 millimeter upp till 16 millimeter.

De båda lagren bergkross behövs i din uppfart för stabilitet, jämnhet och för att uppfarten inte ska sjunka.

Bergkross 0/16 kallas slitlager och säljs per byggsäck eller per ton. Du kan hämta det direkt hos oss och vår central i Enköping eller boka en leverans.

Stenmjöl 0/8

Översta lagret

Efter att du fyllt på med två lager bergkross behöver du fylla på med stenmjöl. Stenmjölet har en fin struktur med en hård yta vilket gör det till det perfekta materialet att använda sig av som underlag, oavsett om det gäller gångbana, cykelbana, plattsättning, ridbana eller fotbollsplan.

Stenmjölet är egentligen en restprodukt av krossad makadam. Stenmjölet är ypperligt att använda som kringfyllnad för nedgrävda ledningar och rör. Stenmjölet är även det perfekta materialet då de inte rör på sig på samma vis som sand och grus.

Stenmjöl säljs per byggsäck eller per ton och du kan hämta det direkt hos oss och vår central i Enköping eller boka en leverans.