Asfaltskross

Asfaltskross representerar återvunnen asfalt som får en andra chans till användning. Den är idealisk som slitlager för uppfarter, parkeringar och vägar, vilket ger ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ.

Försäljningen av asfaltskross sker per ton, och du har möjligheten att antingen hämta det direkt från vår återvinningscentral i Enköping eller boka leverans för extra bekvämlighet. Genom att välja asfaltskross bidrar du inte bara till återvinning utan också till skapandet av slitstarka ytor för olika infrastrukturprojekt.

Återvunnen asfalt, även känt som asfaltrecycling, är en hållbar metod för att återanvända restmaterial från gamla asfaltbeläggningar. Denna metod tillämpas på olika platser, inklusive gamla gator, parkeringsplatser, flygplatser och motorvägar. Asfaltrecycling representerar ett miljövänligt tillvägagångssätt genom att dra nytta av befintliga asfaltbeläggningar och därmed minska behovet av att producera ny asfalt från råvaror. Genom att implementera asfaltrecycling kan vi både effektivt nyttja befintliga resurser och minska den miljöpåverkan kopplad till ny asfaltproduktion.

Återvunnen asfalt i Enköping

TME i Enköping är stolta över att erbjuda professionell asfaltrecyclingservice som är tillgänglig både för företag och privatpersoner. Våra tjänster inkluderar krossning, sortering och transport av återvunnen asfalt. Användningen av återvunnen asfalt representerar både en ekologiskt och ekonomiskt fördelaktig lösning jämfört med produktion av ny asfalt från råvaror. Dessutom bidrar det till att minska mängden avfall som hamnar på deponier, främjar en hållbar utveckling och stödjer en cirkulär ekonomi.

Att integrera återvunnen asfalt i projekt i Enköping är ett klokt val för att minska miljöpåverkan och samtidigt uppnå kostnadsbesparingar. TME i Enköping erbjuder också experthjälp för att stödja byggherrar och entreprenörer med säker och effektiv hantering av detta material. Asfaltrecycling spelar en nyckelroll för att underhålla och förlänga livslängden på viktiga infrastrukturprojekt och byggnadsarbeten i Enköping. Kontakta oss gärna för ytterligare information och för att ta del av våra tjänster.

Vad är återvunnen asfalt?

Återvunnen asfalt representerar restmaterial från gamla asfaltbeläggningar som har genomgått en process av krossning och sortering för att återanvändas. Det mångsidiga materialet kan användas i olika projekt, såsom vägbyggnad, järnvägar och inom byggbranschen generellt. Utöver dess användbara egenskaper är asfaltrecycling också en energieffektiv metod, då den möjliggör återvinning av energi som tidigare använts för att producera den ursprungliga asfaltbeläggningen. Genom att välja återvunnen asfalt kan vi både minska mängden avfall och bevara resurser samtidigt som vi återvinner energi och främjar en mer hållbar infrastruktur.

Varför ska man använda återvunnen asfalt?

Användningen av återvunnen asfalt innebär betydande fördelar, både för miljön och ekonomin. För det första reducerar det behovet av att producera ny asfalt från råvaror, vilket resulterar i en minskad miljöpåverkan och bevarande av naturresurser. Dessutom är återvunnen asfalt ofta mer kostnadseffektiv jämfört med produktionen av ny asfalt, vilket gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Genom att välja återvunnen asfalt kan vi inte bara minska vårt ekologiska fotavtryck utan även stödja en mer hållbar och ekonomiskt effektiv vägbyggnad och infrastrukturutveckling.

Hur återvinns asfalt?

Asfalt återvinns genom att gamla asfaltbeläggningar krossas och sorteras. Metoderna för återvinning kan variera beroende på typen av beläggning, men TME i Enköping använder krossverk och separationsutrustning för att effektivt genomföra processen. Efter krossningen sorteras materialet för att separera kvarvarande sten, grus och annat icke-asfaltmaterial. Det resulterande återvunna asfalten kan sedan användas i nya projekt, vilket minimerar behovet av nyproduktion och därmed minskar miljöpåverkan.

Viktigt att notera är att allt material som säljs hos TME är klassat som MRR (Mindre än Ringa Risk), vilket bekräftar att det uppfyller höga standarder för kvalitet och säkerhet. Genom att integrera återvunnen asfalt i konstruktion och infrastrukturprojekt kan vi maximera hållbarheten, minimera avfallet och främja en mer ansvarsfull hantering av naturresurser.