Poolvatten

Från: 2 500 kr

Vattnet som TME hämtar i Västerås är renat vatten från Mälaren. Detta påverkar således inte grundvattennivån. Så även när det är tex bevattningsförbud, så kan TME leverera vatten till er.

Maxlängden på vår vattenslang är 50 meter.

Ange i kassan mängden vatten ni vill ha så exakt som möjligt i informationsrutan.

Artikelnr: N/A Kategori:

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna ofta låga sommartid. Det är därför viktigt att vi alla sparar på vattnet.

Grundvattennivåerna har varit under det normala under flera år på grund av bristande nederbörd under vintrarna. Eftersom vi använder grundvatten som dricksvatten är det nödvändigt att vara sparsamma med vår vattenanvändning för att undvika vattenbrist.

Oavsett om du har en egen brunn eller använder kommunalt vatten är det viktigt att vara medveten om behovet av att spara på vattnet.

Vattnet som TME hämtar i Västerås är renat vatten från Mälaren. Detta påverkar således inte grundvattennivån. Så även när det är tex bevattningsförbud, så kan TME leverera vatten till er.

Samtliga leveranser med TME Transport kräver såklart vissa förutsättningar & har vissa begränsningar.

- Alla leveranser är till ”tomtgräns”. Vi bär ej in i huset eller runt huset. Leveransen läggs av i direkt anslutning till leveransfordonet.
- Alla leveranser kräver farbar väg för det fordon som leveransen kräver. Är ni osäkra på om er väg fungerar? Kontakta order@tmetransport.se
- Vi bär inte varor i trappor.