Gräsmattejord och Anläggningsjord

Gräsmattejord, även känd som anläggningsjord, utgör en utmärkt val vid tomtanläggning eller större landskapsförändringar. Valet av gräsmattejord för större projekt motiveras av dess förmåga att behålla formen och undvika att sjunka ihop. Denna typ av jord är lätt tillgänglig och kan hämtas på plats eller levereras i mängder av ton eller kärra, vilket underlättar processen vid anläggning och möjliggör en effektiv hantering av materialtillgången.

Gräsmattejord, även känd som anläggningsjord, utgör en utmärkt val vid tomtanläggning eller större landskapsförändringar. Valet av gräsmattejord för större projekt motiveras av dess förmåga att behålla formen och undvika att sjunka ihop. Denna typ av jord är lätt tillgänglig och kan hämtas på plats eller levereras i mängder av ton eller kärra, vilket underlättar processen vid anläggning och möjliggör en effektiv hantering av materialtillgången.

Gräsmattejord utgör en ogödslad jord med optimala förutsättningar för gräsets rotbildning och tillväxt. Denna stabila jordtyp är särskilt lämpad för större landskapsförändringar och höjdförändringar i trädgården. Dess kostnadseffektivitet gör den till ett attraktivt val för dem som behöver köpa större mängder.

Den specifika sammansättningen av gräsmattejord, en kombination av sand, lera och organiskt material, är noggrant utformad för att skapa en optimal balans av näringsämnen, fukt och luft för gräsets rötter. Sandens närvaro främjar effektiv dränering och förhindrar överflöd av vatten, vilket är avgörande för att undvika tung och lerig jord. Å andra sidan bidrar leran till att behålla fukt och näringsämnen i jorden, vilket är avgörande för gräsets tillväxt och trivsel.

I synnerhet är gräsmattejord en målinriktad jordtyp som optimerar förhållandena för gräsmattor och gräsbevuxna ytor, vilket gör den till ett välgrundat val för de som strävar efter en hälsosam och frodig gräsmiljö.

Återvunnen gräsmattejord

Hos TME i Enköping engagerar vi oss i en effektiv återvinning och sortering av restmassor från de material som lämnas in. Genom att skapa nya massor från dessa restmaterial bidrar vi till en omfattande återvinning, där upp till 90% av allt material kan få nytt liv på plats hos oss i Enköping.

När du som kund väljer gräsmattejord från TME, gör du inte bara ett val för din projektets bästa utan också för en mer hållbar mass- och jordhantering. Ingen extra belastning läggs på jordens resurser, eftersom de överblivna massorna från andra platser återanvänds, och inget nytt behöver grävas upp för att användas i ditt projekt.

I användningen av gräsmattejord är organiskt material, såsom kompost eller torv, vanligt förekommande. Dessa tillsatser tillför viktiga näringsämnen och bidrar till att hålla jorden lös och väl dränerad. När gräsmattejorden är rik på organiskt material främjar det även den naturliga mikrobiella aktiviteten i jorden, vilket ytterligare förbättrar jordens struktur och hälsa.

För att uppnå optimala resultat med gräsmattejord är det av stor vikt att välja rätt typ av jord för den specifika platsen och att se till att jorden är väl förberedd innan man planterar gräsfrön eller lägger ut rullgräs. Åtgärder som att avlägsna gamla gräsmattor eller ogräs, jämna ut jorden samt förbättra dränering och luftighet i jorden kan vara nödvändiga för att säkerställa en lyckad anläggning.

Gräsmattejord på bulk

Vi erbjuder försäljning av gräsmattejord i bekväma förpackningar som byggsäckar, storsäckar, och släpkärror, samt i större mängder på flak. Du har möjligheten att enkelt hämta upp jorden själv direkt från vår återvinningsstation, eller så kan vi leverera den direkt till din hemadress.

Gräsmattejorden från TME är mångsidig och lämpar sig lika bra för gräsfrö som för rullgräs. Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att komma ihåg att regelbundet vattna för att säkerställa optimala förhållanden för gräsens etablering och tillväxt. Vi står till tjänst för att göra din gräsmatteanläggning smidig och framgångsrik.

Gräsmattejord Enköping

Vår återvinningscentral, belägen i Enköping, är hjärtat i TME verksamhet. Vi står till din tjänst genom att erbjuda både hämtning och leverans av gräsmattejord. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare information om våra material. Vi finns här för att göra din upplevelse smidig och hjälpa dig med alla dina behov av gräsmattejord.