Sållad jord

Jorden utgör en begränsad resurs, och därför är det av särskild vikt att vi tar hand om och återupplivar använd jord. Genom vårt engagemang transformeras gammal jord till ny, näringsrik jord som kan användas för att berika trädgårdsmiljön.

Vårt förstärkta cirkulära tänkande bidrar till en hållbar utveckling med fokus på minimal miljöpåverkan. Genom våra produkter strävar vi efter att vara en del av lösningen genom att återanvända och återge liv åt jorden. Vår jord levereras praktiskt taget per ton eller kärra, vilket gör det bekvämt för dig att ta del av denna miljövänliga resurs för din trädgård.