Skip to content

Miljö

Vi bryr oss om miljön.
Genom en smart planering och en effektiv transportledning ökar vi nyttjandegraden på våra fordon och minskar därmed vår påverkan på miljön.

TME Transport är ett Fair Transport-företag. Köper du en transport av oss så väljer du att anlita ett transportföretag som lever upp till lagenliga krav vad det gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.

Vi mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

miljo