Beställ poolvatten

TME hämtar allt vatten i Västerås, vilket innebär att det är fritt från kalk som vattnet i Enköping innehåller. 

Därför bör du beställa poolvatten

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna ofta låga sommartid. Det är därför viktigt att vi alla sparar på vattnet.

Grundvattennivåerna har varit under det normala under flera år på grund av bristande nederbörd under vintrarna. Eftersom vi använder grundvatten som dricksvatten är det nödvändigt att vara sparsamma med vår vattenanvändning för att undvika vattenbrist.

Oavsett om du har en egen brunn eller använder kommunalt vatten är det viktigt att vara medveten om behovet av att spara på vattnet.

Vattnet som TME hämtar i Västerås är renat vatten från Mälaren. Detta påverkar således inte grundvattennivån. Så även när det är tex bevattningsförbud, så kan TME leverera vatten till er.