Skip to content

Jobba hos oss

Vill du bli en del av TME Transport?

Vi är ofta i behov av duktiga och engagerade medarbetare.
Är du intresserad? Skicka in en spontanansökan till jobb@tmetransport.com

Värdegrund

På TME Transport har vi pratat mycket om hur vi tillsammans ska jobba på ett hållbart och effektivt sätt utan att ge avkall på kvalité och arbetsmiljö.
Vi vill behålla vår höga kundnöjdhet samtidigt som det är viktigt att samtliga medarbetare trivs och känner att rätt förutsättningar finns för att göra ett bra jobb.

TME Transport AB har valt att lägga fokus på fyra saker som vi känner är extra viktiga för att uppnå detta.

  • Stolthet: Vi ska jobba för att samtliga medarbetare, efter ett utfört uppdrag ska kunna känna att man tillfredsställt kundens behov på bästa sätt, och kan känna en yrkesstolthet.
  • Laganda: Att ingen del av företaget är viktigare än någon annan. Tillsammans ska vi sträva åt samma håll och hjälpa varandra.
  • Ansvar: Den enskilda medarbetarens ansvar gentemot sig själv, sina arbetskamrater och företaget.
  • Gemenskap: Att sträva efter en jämställd arbetsplats där alla känner trygghet och en känsla av samhörighet.